Vasario 14 d. renginio "Inovatyvių priemonių taikymas. I dalis" medžiaga