Vasario 17 d. renginio "Inovatyvių priemonių taikymas. II dalis" medžiaga