Naujienos

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studijuoti

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studijuoti

Ona Vaščenkienė -
Atsakymų skaičius: 0

Vytauto Didžiojo universitetas teikia papildomos kvalifikacijos ir(arba) perkvalifikavimo programas. Tikimės, kad mokytojams, įgyvendinantiems integralią gamtamokslinio ugdymo programą, būtų naudinga įgyti papildomo dalyko pedagogikos kvalifikaciją – biologijos/ chemijos/ fizikos/ geografijos. Studijos trunka 1,5 m. ir bus organizuojamas mišriu (sesijiniu-nuotoliniu) būdu. 
Kad studijų išlaidos būtų apmokamos Europos Sąjungos investicijų fondo lėšomis, universitetas jam turi pateikti preliminarias trišales sutartis. Jeigu susidomėjote, iki gegužės 31 d. prašome atsiųsti užpildytą sutarties formą (pridedama).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Giedrė Misiūnienė, tel. 8 614 19379, el. paštas  giedre.misiuniene@vdu.lt  arba  

Giedrė Kvieskienė, tel. 8 685 44066, el. paštas giedre.kvieskiene@vdu.lt